Yeni ürünümüz InterQC

İnterQC DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ.

%100 web tabanlı İNTERQC programı ile laboratuvarlarınızın kalite kontrollerini istediğiniz yerden ve istediğiniz anda kontrol edebilirsiniz.

Türkiye’de bir ilk olan “bağımsız ve tarafsız” olarak dünyada bilinen ilk İç Kalite Kontrol (İKK) ve Dış Kalite Kontrollerin (DKK) web ortamında girilmesini sağlayan “INTERQC” yi sunmaktan mutluluk duyarız. Bu yolla günlük olarak girilen İç Kalite Kontrollerin tarafsız ve bağımsız bir gözle denetlenmesi, günlük serilerden oluşan kontrollerinizin grafikler(Levey – Jennings, DSI – CVI Histogram vb.) halinde gözlemlenmesi mümkün olacaktır. Yine aynı şekilde elde edilen Dış Kalite Kontrolleri (DKK) de INTERQC’ ye girme imkânı sağlamaktadır. Böylece laboratuvarınızda çalışılan her İç Kalite Kontrol (İKK) ve Dış Kalite Kontrol (DKK) sonuçları tek bir programda arşivlenir. İstendiğinde geriye dönük inceleme olanağı sunar.