İnsan Sperm Fertilite Analizörü
SFA – 500 – 2

SFA-500-2 sperm fertilite analizörü; insan spermatazoalarının konsantrasyon ve hareketliliğini, kullanıcının daha basit ve çabuk bir şekilde otomatik olarak ölçmesi için tasarlanmıştır.

Temel prensip, sperm hücrelerinin optik kanal içindeki hareketleri ile özel algoritmik karakteristikleri sonucu, sperm hücrelerinin optik dansitesinin (yoğunluğunun) spektral frekanslar oluşturmasına dayanır.

-> Tam Otomatik Lazer Ölçüm Bloğu ve Dijital Mikroskobi görüntüleme.
-> Toplam Sperm Konsantrasyonu, % Motilite (Klas A, B, C, D), % Progressive Motilite, Immotilite, Normal Morfoloji, Motil Sperm Konsantrasyonu, Fonksiyonel Sperm Konsantrasyonu, Ortalama Hız, Sperm Motilite İndeksi.
-> Numune dilüsyonu gerektirmez.
-> Self – Test ve Self – Kalibrasyon.
-> X1000 optik görüntüleme.
-> Çok kullanımlı (Multi-usable) PMMA küvetler ile test işlemi.
-> QC Programı.
-> 4 dakikadan az bir sürede güvenilir sonuçlar.
-> Bilgisayar programı ile verilerin bilgisayara ve LİS – HİS‘e direkt aktarımı.
-> Kaliteli çözünürlüğe sahip mikroskop görüntüsü.
-> Numuneleriniz için video kayıt ve fotoğraf kayıt seçeneği.

Hasta Sonuç Raporu

Diğer Otomatik Cihazlar ile Karşılaştırmalar

SFA-500-2 Türkçe Broşür

Biola SFA500-2 İngilizce Broşür